Logo-rogbr
Brann 110
Ingen dødsbrann på tre år
Ved utgangen av februar var det tre år siden noen sist omkom i brann i en av de ni kommunene Brannvesenet Sør-Rogaland betjener. Den siste brannen der noen omkom var 21. februar 2006, da en kvinne omkom i en leilighetsbrann på Tjensvoll.
Året før omkom en person i en brann på Klepp. I løpet av fire år har kun to personer omkommet i brann i området Brannvesenet Sør-Rogaland dekker. Dette er lavt sammenlignet med resten av landet. 
I gjennomsnitt omkom det her i landet i fjor flere enn fire personer fordelt på samme befolkningsmengde som i kommunene Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Gjesdal. Dersom en sammenligner tallene på omkomne i brann i Rogaland med tallene fra resten av landet, skulle det omkommet 12-16 personer i Rogaland de fire siste årene. 

Noen mulige forklaringer på hvorfor så få har omkommet i området de siste årene er:

• Vi bor i et område hvor befolkningen er mer forsiktig og påpasselige enn ellers i landet.
• Økonomien er god og stabil.
• Mange innbyggere har tilknytning til oljeindustrien og har gjennomført brann- og sikkerhetsopplæring.
• Bedrifter og offentlig virksomhet, som for eksempel bo- og servicesenter, har gjennom mange år hatt jevnlig opplæring og øvelser i regi av blant annet Brannvesenet Sør-Rogaland.
• Brannvesenet har gjort en god forebyggende jobb igjennom mange år med for eksempel branntilsyn, opplæring, informasjon, besøk på brannstasjonene og i barnehager og nyttige kampanjer.
• Brannvesenet har godt utstyr, ansatte med høy kompetanse og god trening samt god mulighet til å få gjort jobben.
• Varslingene og innsatsene til Brannvesenet har vært gode.

Mange faktorer er avgjørende for om mennesker omkommer i brann eller ikke. Brannvesenet alene er ikke med å forhindre at det skjer. Det den enkelte innbygger og huseier gjør, har også avgjørende betydning.
}, []);