Logo-rogbr
Brann 110
INSTRUKS ALARMANLEGG DIREKTEMELDERE
Melding til abonnenter, servicefirma og installatører som utfører service på alarmanlegg som er tilknyttet Stavanger 110- sentral. Nødsentral Brann er en 1l0-sentral for 19 kommuner med 28 brannstasjoner. Sentralens primæroppgave er mottak av nødtelefon 110 for brann og redning. Antallet automatiske alarmkunder og arbeid knyttet opp mot dette er etter hvert blitt betydelig og legger beslag på mye av vår tid.
I dag har vi en ordning med at nødsentralen ringes ved arbeid og service på alarmanlegget.
Sentralen noterer dette ned med tidsrom for arbeid, telefonnummer til serviceperson og avtale om å ringe oss ved arbeidets slutt. Denne ordningen er utilfredsstillende for brannvesenet, og vi ønsker å endre på dette.
Fra 01.06.06 endrer vi våre retningslinjer for arbeid og service på alarmanlegg som er tilknyttet brannvesenet. I korte trekk innebærer dette at brannalarmoverføringen skal frakobles brannvesenet ved service og ulike typer arbeid etc. Brannvesenet skal ikke varsles.
Retningslinjer for arbeid og service på alarmanlegg:
Brannvesenet skal ikke varsles, og overføring til brannvesenet skal kobles fra av kyndig person ved arbeider på bygget som kan påvirke alarmanlegget og service på alarmanlegget.
De som kobler ut overføringen til brannvesenet overtar ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt i den tiden alarmanlegget er frakoblet. Test av at overføringen til brannvesenet kan når som helst prøves, og vi oppfordrer til å gjøre dette etter at service/arbeid er utført.
Spørsmål i forbindelse med service / arbeid kan rettes til telefon: 51 50 22 00, regler for arbeid og service vil til enhver tid finnes på www.brannsr.no 
Mai 2006 ønsker vi som en overgangsperiode hvor vi håper at flest mulig utfører utkobling i
henhold til de nye retningslinjer. Eventuelle spørsmål kan besvares på telefon 51 50 22 00

Med hilsen

Egil Øverland Frode Roalsø
Brannsjef avdelingsleder
}, []);