Logo-rogbr
Brann 110
IP-telefon er lite egnet ved brann!
I en pressemelding fra Gjensidige blir vi gjort oppmerksomme på mulige konsekvenser av IP-telefoni ved brann. IP-telefoni i privatboliger forsynes stort sett med strøm fra det ordinære nettet. Ved tilfelle av brann, vil dette nettet ofte bryte sammen, og dermed også telefonforbindelsen. I tillegg er de vanskelige å spore!
}, []);