Logo-rogbr
Brann 110
Jærmodellen sprer seg til resten av landet
Det er fullt mulig å få til felles tilsyn i landbruksbygninger. Det er tidsbesparende for alle parter, faglig bra og mye tryggere enn om vi går hver for oss. Det sier inspektør Kåre Idland i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.
Brannvesenet, Arbeidstilsynet og El-tilsynet har allerede i flere år gått felles tilsyn på en del gårdsbruk i Rogaland. I vår kom også Mattilsynet med, og 10. mars i år gjennomførte de fire etatene sitt første offisielle tilsynet på et gårdsbruk i Rogaland. I løpet av ett år skal disse utføre rundt 30 felles tilsyn ved gårdsbruk på Jæren. 
-Tilsynet tar samlet omtrent like lang tid som det gjør når en av oss utfører tilsyn alene. Når vi går sammen får vi fagstøtte av hverandre, og for bonden betyr dette at han får gjort unna fire tilsyn på samme tid som ett tilsyn tar. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Kåre Idland.
Før de fire etatene utførte sitt første offisielle tilsyn, har de hatt mange møter sammen, da det er viktig at de kjenner hverandre. 
-Brannvesenet Sør-Rogaland IKS omfatter ni kommuner, og flere av disse er kommuner med mange og store gårdsbruk. Reaksjonene fra både bøndene og deres organisasjoner var sterke da vi startet tilsynene i 2002. De reagerte på at det kom ”enda ett tilsyn” som forstyrret arbeidsrytmen på gården og tok lang tid. Derfor kom det ganske snart fram et ønske om å få til felles tilsyn med de fire etatene. Nå får travle gårdsbruk gjort unna fire tilsyn i løpet av rundt to timer, og holdningene til bøndene og deres organisasjoner er snudd. Det er nå bare positive reaksjoner og tilbakemeldinger på denne tilsynsformen. Etter tilsynet får bonden tilsendt fire ulike tilsynsrapporter som beskriver den totale sikkerheten på gården, sier Kåre Idland.
Etter hvert som Jærmodellen har blitt kjent i tilsynsmiljøene, har henvendelsene strømmet på fra flere steder i landet som ønsker å få til det samme.
-Det er jevnt over veldig bra forhold på de gårdene vi utfører tilsyn, men vi understreker at et brannvarslingsanlegg ikke slukker brann. Det å prøve å forebygge brann er mye bedre. Det aller viktigste for å hindre brann er å ha det ryddig og rent og det elektriske i orden, sier Kåre Idland.
}, []);