Logo-rogbr
Brann 110
Kommunene må ta større ansvar
Det kan bli et dystert år med det høyeste antall brannomkomne på over 20 år. Eldre mennesker utgjør en stadig større andel. Nær halvparten av alle omkomne i 2005 og hittil i år var over 67 år. DSB mener at kommunene må ta større ansvar, både gjennom informasjon og fysiske tiltak, for å bedre brannsikkerheten for eldre og forflyttningshemmede personer.
}, []);