Brann 110
Landbruksbranner i Rogaland
De siste år har det vært en økning av større branner i driftsbygninger i Rogaland. Det er nå utarbeidet en rapport hvor vi har sett nærmere på disse brannene. Målet har vært å lære mer og forsøke å finne fellestrekk, som brannvesenet kan bruke i videre forebyggende arbeid.
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);