Logo-rogbr
Brann 110
Landbruksbranner i Rogaland
De siste år har det vært en økning av større branner i driftsbygninger i Rogaland. Det er nå utarbeidet en rapport hvor vi har sett nærmere på disse brannene. Målet har vært å lære mer og forsøke å finne fellestrekk, som brannvesenet kan bruke i videre forebyggende arbeid.
}, []);