Logo-rogbr
Brann 110
Mer fokus på brannforebygging
Målrettet satsing på forebyggende arbeid skal forhindre og redusere konsekvensene av branner. Det er Regjeringens hovedstrategi i den nye stortingsmeldingen om brannsikkerhet som justisminister Storberget presenterte fredag 8.mai.
}, []);