Logo-rogbr
Brann 110
Mer samarbeid mellom brann- og elektrisitetsmyndigheter
I Hallingdal har brannvesenet og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utført tilsyn for hverandre. Erfaringene viser at det er mulig å samarbeide på tvers av fagmiljøer og myndigheter for å oppnå et felles mål om forebyggende brannvern. Prosjektgruppa mener tiden er inn for et mer formalisert samarbeid og anbefaler at tiltaket videreføres og utvides.
}, []);