Logo-rogbr
Brann 110
Norge er rammet av en nasjonal tragedie.
Norge er rammet av et stort angrep på demokratiet, regjeringskvartalet, mennesker og materielle verdier. Mange ungdommer er drept på sommerleir for et politisk parti. Mange av de som skulle lære om demokrati og frihet mistet selv livet.
Våre tanker går til de som har mistet sine kjære, familier som er rammet av død og skade.
Våre kolleger i Oslo brann og redningsetat, politi, helsepersonell og mange frivillige, har kjempet for å redde liv. Våre tanker går også til dem i denne vanskelige tiden!
Søndag 24. juli var det minnegudstjeneste i Stavanger domkirke.
Jeg har på vegne av Brannvesenet Sør- Rogaland skrevet i kondolanseprotokollen som ble fremlagt i Stavanger domkirke.
Vi minnes dem som har mistet livet med dyp respekt og ærbødighet!
Henry Ove Berg
Brannsjef
}, []);