Logo-rogbr
Brann 110
Ny brannstasjon i Oltedal
Tirsdag 21. juni ble den nye brannstasjonen i Oltedal offisielt åpnet av ordfører Olaug Bollestad i Gjesdal kommune.
Oltedal brannvesen ble opprettet i 1957, og har sitt utspring fra industrivernet på en av de mange tekstilfabrikkene som var i bygda. Stasjonen inngikk som en del av Gjesdal kommunes brannvesen, frem til de ble slått sammen med Sandnes og Time i 1999, og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS i 2004.
I flere år har diskusjonen gått fram og tilbake om eksistensen for brannstasjonen i Oltedal. Den har vært truet av nedleggelse mer enn en gang. Oltedølene har kjempet for å beholde brannstasjonen, og for vel to år siden vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjesdal at det skulle bygges ny brannstasjon. 
Byggearbeidet startet i september 2010, med byggmester Øystein Torgersen som totalentrepenør. Kostnad: 4,8 mill kr. Bygget ble ferdigstilt i februar, og nå blir det offisielt åpnet av ordføreren. 
Den nye brannstasjonen gir ikke bare løfter om trygghet. Der har også mannskapene fått mye bedre arbeidsforhold. Med ny garderobe, er det for eksempel slutt på å klatre over pumpa for å få på seg utrykningstøyet. I tillegg har den nye brannbilen større kapasitet. 
}, []);