Logo-rogbr
Brann 110
Ny forskrift fra DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en ny forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.
}, []);