Logo-rogbr
Brann 110
Opphør av kontroll og fylling
Fra og med 1. august opphørte brannvesenets tjeneste til private husstander om kontroll og fylling av brannslokkningsapparater.
For de fleste er brannslukkeren en rød beholder som støver ned i et skap eller kott. Mange vet ikke at den trenger vedlikehold for at den skal fungere den dagen du virkelig trenger den.

For å sette vedlikeholdet i system har vi en egen standard for vedlikehold av håndslukkere: Norsk Standard 3910 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslukkere.

Håndslukkere har lang levetid, men de må vedlikeholdes jevnlig for at du skal kunne stole på dem i nødsituasjoner. 

Det er den som eier eller disponerer bygningen hvor en håndslukker er plassert, som i henhold til gjeldende bestemmelser har ansvaret for at håndslukkeren blir regelmessig vedlikeholdt.

NS 3910 spesifiserer et vedlikeholdsprogram for håndslukkere. Noe av vedlikeholdet skal utføres av eieren, mens kontroll og service må utføres av en kompetent person. Verksteder som er kompetente til å utføre kontroll finner du her: http://www.standard.no/PageFiles/9537/Overskomp-virk%20-%20juli%202012.pdf

HVA SKAL DU GJØRE SELV
Eier eller bruker skal utføre regelmessig visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:

- er plassert der den skal.
- er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover.
- har bruksanvisning som er leselig.
- ikke er synlig skadet.
- som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
- Har forsegling / plombering som ikke er brutt
- med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
- ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

I de fleste hjem står det trykkladde pulverslukkere og disse skal på kontroll etter 5 år og på service etter 10 år. Er du usikker på om slukkeren din er trykkladet, se etter manometeret. Alle trykkladde slukkere har manometer/trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selv
}, []);