Logo-rogbr
Brann 110
Pass på stjerneskuddene
Visste du at det er aldersgrense for bruk av stjerneskudd? Årlig får flere barn større og mindre brannskader som følge av uforsiktig bruk av stjerneskudd.
Det er 12 års aldersgrense for å bruke de minste stjerneskuddene (kategori 1) og 18 års-grense for å bruke de store stjerneskuddene (kategori 2). Dersom du er i tvil skal aldersgrensen stå på pakkene.
 
- Stjerneskudd kan få en kjernetemperatur på 1000 grader, og er ikke helt ufarlig. Sammen med lett antennelige klær kan det få alvorlige konsekvenser, sier Arild Olsen som er branninspektør og fagansvarlig for farlige stoffer, brannfarlig og eksplosiv vare i Rogaland brann og redning IKS.
 
Når barn bruker stjerneskudd, må foreldrene være i nærheten og passe på. Hvert år får flere barn brann- og øyeskader på grunn av fyrverkeri. Det kan forhindres ved noen ganske enkle forholdsregler:

• Stjerneskudd skal bare brukes ute
• Ikke bunt flere stjerneskudd sammen – da kan det bli store flammer som slår tilbake i hånda
• Hold det på strak arm, i god avstand fra andre mennesker
• Ikke vift foran ditt eget eller andres ansikt
• Bruk beskyttelsesbriller for å unngå gnister i øynene 

Les også
- Svevende bål
}, []);