Logo-rogbr
Brann 110
PROSJEKT BASSENGBAD 2005 - 2006
Miljørettet helsevern har gjennomført en undersøkelse av 56 badeanlegg i femten av våre medlemskommuner. Undersøkelsen har sett på internkontrollsystemene og de hygieniske og sikkerhetsmessige forhold ved anleggene.
}, []);