Logo-rogbr
Brann 110
PROSJEKT BASSENGBAD 2005 - 2006
Miljørettet helsevern har gjennomført en undersøkelse av 56 badeanlegg i femten av våre medlemskommuner. Undersøkelsen har sett på internkontrollsystemene og de hygieniske og sikkerhetsmessige forhold ved anleggene.
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);