Logo-rogbr
Brann 110
Risikoanalyse 2012
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS jobber kontinuerlig med å bli bedre på de oppgavene vi skal løse. I 2012 ble det utført en risikoanalyse for å kartlegge risikobildet i våre ni eierkommuner.
}, []);