Logo-rogbr
Brann 110
Sikker bruk av gass hjemme
Torsdag 7. januar brant det i et hus i Postveien i Sandnes. Brannen startet trolig i en gassovn. Den strenge kulda den siste tiden har ført til utstrakt bruk av varmeapparater i hjemmet. Deriblant gassovner.
Til alt hell gikk ingen liv tapt i boligbrannen, men det kunne fort gått mye verre. 

En av de største farene med gass er at de som bruker den ikke kjenner til farene ved bruk av gass. Dersom du har en gasslekkasje skal det kun en liten gnist til før det begynner å brenne. I løpet av minutter kan hele huset ditt være overtent.

Her kommer et par regler for sikker bruk av gass:

- Alt utstyr som brukes til gass skal være CE – merket og leveres med norsk bruksanvisning.

- Det er tillatt å oppbevare 55 liter flaskegass (dette tilsvarer 2x11kilos flasker) uten tillatelse i boenhet.

- Flaskegass skal ikke oppbevares i kjeller, på loft, i fyrrom eller i rømningsvei. Flaska skal også alltid oppbevares stående og godt ventilert. Dette gjelder også ved transport.

- Gassovner skal kun brukes under oppsyn og i godt ventilerte rom. 

- Det er ikke lov å bruke gassovner der folk sover, på overnattingssteder, i forsamlingslokale, i salgslokale, på lager, på skoler, i omsorgsboliger m.m.

- Gasslangen skal skiftes ut i intervaller på to til fem år. Det er også viktig at en skifter ut slangen ved slitasje.

- Av sikkerhetsmessige grunner er flaksegassen tilsatt et kraftig luktstoff slik at brukeren kan registrere lekkasje på gassanlegget.

- Har du hatt gasslekkasje er det viktig at du slår av gassen og lufter ut umiddelbart. Ved en alvorlig gasslekkasje ring brannvesenets nødnummer 110.

Dersom du er i tvil om bruken av gass eller det er andre ting du lurer på angående gass kan du ta kontakt med forhandler, DSB eller brannvesenet.

Alle som bruker gass til oppvarming i hjemmet sitt eller på hytta for den saks skyld er pliktet til å se til at utstyret brukes og lagres på en forsvarlig måte.
}, []);