Logo-rogbr
Brann 110
Sikkerheten i Risavika
Risiko og sikkerhetsmessige forhold i Risavika skal nå kartlegges og vurderes. Hensikten er å finne ut om det forebyggende arbeidet og beredskapen bør styrkes.
Havneområdet Risavika i Sola kommune er et knutepunkt for logistikk og spiller en viktig rolle som forsyningsbase for oljerelatert virksomhet. Her er mange virksomheter samlet på et relativt lite areal, og ved flere av virksomhetene kan det skje hendelser som kan føre til store ulykker.

– Kompleksiteten og mangfoldet av aktiviteter gjør at det er behov for å foreta en kartlegging og gjenomgang av risiko og sikkerhetsmessige forhold i området, sier avdelingsdirektør Torill F. Tandberg i DSB. Hun leder styringsgruppen, som også består av rådmann Ingrid Nordb�� i Sola kommune og brann- og redningssjef Henry Ove Berg i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

Tidligere ROS-analyser gjennomført i regionen peker på at Risavika er område som myndighetene trenger mer kunnskap om for å sikre god forebygging og beredskap.

Les resten av saken på DSB sine sider: DSB - Gjennomgang av sikkerheten i Risavika
}, []);