Logo-rogbr
Brann 110
Teknisk feil ved varsling av boligtilsyn
Vi beklager sterkt til de av våre innbyggere som i dag har sittet hjemme og ventet på at en av våre inspektører skulle komme på boligtilsyn - men ikke har dukket opp. Det har skjedd en teknisk feil fra vår leverandør av utsending av SMS'er for varsling, og våre lister har derfor ikke vært helt oppdaterte i dag. En konsulent fra Tjenestetorget vil snarest ta kontakt for avklaring og ny avtale for boligtilsyn hos de det gjelder.
}, []);