Logo-rogbr
Brann 110
Trygg hjemme
Brannvesenet har en egen Trygg hjemme - gruppe som jobber målrettet mot såkalte risikogrupper ved hjelp av blant annet undervisning, hjemmebesøk, bekymringsmeldinger og tilsyn.
}, []);