Logo-rogbr
Brann 110
Trygg hyttekos
Brannsikkerhet er like viktig på hytta som hjemme. Det første du bør gjøre når du kommer på hytta er å sjekke at røykvarsleren fungerer og at slokkeutstyr er på plass.
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én fungerende røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.

Typiske brannårsaker
Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner/ ildsteder topper listen over brannårsaker. Gamle og provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i hytter, og mange får ikke skorsteinene feiet.

Det blir også stadig mer vanlig å benytte gass til ulike formål på hytta, blant annet til generell oppvarming og til drift av propankjøleskap og vannvarmere. Utstyret bør kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Særlig utsatt er brennere som er plassert nær gulvet. Før gassapparatet tas i bruk bør man også sjekke at slanger og koblinger er tette. Det kan man gjøre ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet. En god regel er å bytte ut slangene minst hvert annet år. De må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Slangene som brukes skal være beregnet for gass.

Les også
Fyr riktig - unngå brann
Gassvett

Vedlikehold
Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Gjør det til en vane å sjekke røykvarsleren når du kommer på hytta. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Sjekkliste for hytteturen
  • Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med batteri
  • Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på hytta?
  • Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 1-1-0
  • Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk
  • Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen. Brannvesenet Sør- Rogaland IKS låner ut feierutstyr
  • Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger.
  • Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand

Les også
Trygg hyttekos - unngå brann på hytta


Kilder: Norsk brannvernforening, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
}, []);