Logo-rogbr
Brann 110
Unngå brann i båten
Brannvesenet oppfordrer alle fritidsbåteiere til å sørge for å ha røykvarsler og slokkeutstyr ombord. Kombinasjonen lettantennelige materialer, brannfarlige væsker og gasser gjør at det fort kan stå om sekunder hvis det begynner å brenne.
- Rask brannutvikling og begrensede rømningsmuligheter gjør at situasjonen fort blir kritisk. Oppstår det brann i en fritidsbåt, m�� man selv være forberedt på å slokke den, sier branninspektør Arild Olsen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

Mandag 2. juli starter brannvesenet en kampanje for et brannsikkert båtliv. Personell fra forebyggende og beredskap kommer i løpet av de neste ukene til å oppsøke havner og båtplasser med informasjon om hvordan man kan sikre seg mot brann i båten. 

- Bruker man fritidsbåten til overnatting, er det livsviktig å ha en fungerende røykvarsler montert ombord. Et tidlig varsel kan redde liv. I tillegg bør et brannslokningsapparat være selvsagt tilleggsutstyr, sier Olsen.

I tillegg til det riktige utstyret er det viktig å ta med seg de gode vanene hjemmefra. Forsiktighet og påpasselighet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking er like viktig ombord i båten som hjemme.

- Oppstår det brann i båten er det viktigste å ivareta egen og medpassasjerers sikkerhet. I verste fall må man rømme fra brannen ved å hoppe i sjøen. Husk redningsvest, sier Olsen.

Her er brannvesenets ti brannregler for å unngå brann i båten:
1. Søl ikke med bensin eller diesel
2. Elektriske anlegg og gassutstyr ombord må installeres og repareres av fagfolk
3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
4. Husk pulverapparat, eller annet godkjent slokkemiddel til brannslokking
5. Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer
6. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje
7. Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden
8. Ved brann kan tanken eksplodere. Ha redningsvest eller godkjent flyteutstyr klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle ombord i båten
9. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre
10. Monter røykvarsler og gassdetektor
}, []);