Brann 110

Røykvernkurs for brann- og redningsvesen

Innhold
 • Åndedrettsfysiologi
 • Arbeidsfysiologi
 • Krav til beskyttelse
 • Pressluftsapparatets funksjon
 • Røykdykkerteknikk og taktikk
 • Slokketeknikk
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Funksjonsprøving av utstyret
 • Slokking etter gitte beskrivelser
 • Tilvenningsøvelser i varme
 • Gjennomføre systematisk søk
 • Kontakt mellom røykdykkere

Varighet
5 dager

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);