Røykvernkurs for industrivernet

pict0353
Innhold
 • Åndedrettsfysiologi
 • Arbeidsfysiologi
 • Krav til beskyttelse
 • Pressluftsapparatets funksjon
 • Røykdykkerteknikk og taktikk
 • Slokketeknikk
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Funksjonsprøving av utstyret
 • Slokking etter gitte beskrivelser
 • Tilvenningsøvelser i varme
 • Gjennomføre systematisk søk
 • Kontakt mellom røykdykkere
Varighet
5 dager

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: