Logo-rogbr
Brann 110

Risikovurdering - teori og praksis

404
Brann kan og må forebygges. Kunnskap om risiko og sårbarhet er helt avgjørende for hensiktsmessig og systematisk brannforebyggende arbeid. Kurset gir deg grunnlag for å utføre en enkel risikovurdering med planer og tiltak for å redusere risiko i egen virksomhet.

Deltakere får kunnskap i å lokalisere, prioritere og redusere relevante risikoforhold, både teoretisk og gjennom praktiske eksempler og oppgaver.
Metodene og prinsippene som kurset tar for seg kan også benyttes for å kartlegge og vurdere risikoen på andre HMS-områder i virksomheten.

Innhold:
  • Innføring og teori
  • Risikovurdering trinn for trinn
  • Tilsynsmyndighetenes forventninger til og erfaringer fra virksomhetene
  • Praktiske øvelser

Målgruppe:
Spesielt egnet for personell med ansvar for brannsikkerhet i bedrifter i alle bransjer, organisasjoner, foreninger, arrangementer med flere.
Kurset er også egnet for personell med øvrig HMS-ansvar i virksomheter.
Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Varighet:
7 timer

Dette kurset inngår som siste dag i kurset «Systematisk brannforebygging for eier og bruker».

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
}, []);