Behov for timebaserte vikarer som deltidsbrannkonstabel ved Ålgård brannstasjon

Rogaland brann og redning IKS har behov for timebaserte vikarer ved Ålgård brannstasjon. De timebaserte vikarene dekker opp for de fast ansatte deltidskonstablene ved sykdom, ferieavvikling og annet fravær. Arbeidsoppgavene består i utrykning i forbindelse med brann og ulykker, samt deltakelse på øvelser og andre opplæringsaktiviteter. Over tid vil vikarene bli gitt intern opplæring som brannkonstabel.

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeide i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN på Ålgård

 • Deltidsansatte mannskaper med annen hovedarbeidsgiver.
 • Mannskapene inngår i en fast vaktordning, med vakt hver fjerde uke.
 • Nødnett benyttes til varsling ved brann og ulykker.
 • Mannskapene bor og arbeider slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kvelden.
 • Mannskapene har godkjent personlig verneutstyr til bruk under utrykning til brann-/ ulykkessted


Som vikar for deltidsmannskapene må du:

 • Kunne delta i innsatser i forbindelse med ulykker og branner.
 • Bære varslingsutstyr (nødnettradio) i arbeidstiden og på fritiden.
 • Delta på obligatoriske øvelser.
 • Bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Ålgård brannstasjon.
 • Ha førerkort klasse C, eller ved behov være villig til å skaffe deg dette.
 • Ha god helse og fysikk (fysisk test må bestås før ansettelse).
 • Ha plettfri vandel (politiattest må fremlegges før ansettelse).


Les også
Slik blir du deltidsbrannkonstabel
 


ANSETTELSESVILKÅR

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden fra kr. 346.200,- til kr. 410.800,- (med bakgrunn i ansiennitet) i full stilling. Timelønnen er beregnet ut fra 2080 timer per år, og er for tiden kr. 166,44 til kr. 197,50 avhengig av ansiennitet.
 
Timebaserte vikarer får utbetalt lønn på etterskudd for de timene som er gått med til utrykninger og øvelser. Godtgjørelse for bæring av varslingsutstyr på fritiden, for tiden 15.000,- per år kommer i tillegg.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
seksjonsleder Tom Meyer på telefon 918 61 623 eller på e-post tom.meyer@rogbr.no.
 
Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.rogbr.no innen 22.05.18
 
Søknadsfrist
22. mai 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Ålgård brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: