Ledig stilling som brannkonstabel deltid ved Høle brannstasjon

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stilling som brannkonstabel ved Høle brannstasjon. Dette er en 1,54 % stilling, noe som utgjør 32 arbeidstimer i året. Disse timene skal brukes til opplæring, øvelser og annet forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker vil komme i tillegg.

Beredskapsavdelingen i RBR består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Dette er deltidspersonell som er brannmannskap ved siden av annet arbeid.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN på Høle

Vaktberedskap er organisert uten fast vaktordning. Den kjennetegnes ved at:
 • Mannskapene er deltidsansatt og har annen hovedarbeidsgiver
 • Mannskapene har ingen fast vaktordning, men hele styrken varsles på samme tid og møter på brann-stasjonen ved branner eller ulykker
 • Det benyttes nødnett for varsling av brann eller ulykker
 • Mannskapene bor og fortrinnsvis arbeider i umiddelbar nærhet til Høle brannstasjon, jf. Dimensjoneringsforskriften
 • Mannskapene skal ha godkjent personlig verneutstyr ved oppmøte på brann-/skadested


Hva vi forventer av deg:

 • Være innsatsstyrke i forbindelse med ulykker og branner.
 • Pliktmessig bæring av varslingssystem i arbeidstiden og på fritiden.
 • Pliktig fremmøte til obligatoriske øvelser. Dette utgjør 20 timer i året.
 • Annet forefallende arbeid. Dette utgjør 12 timer i året.


Hva krever vi av deg:

 • Du må bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Høle brannstasjon.
 • Du bør ha utvidet førerkort C eller være villig til, ved behov, å skaffe deg dette.
 • Du må ha god helse og fysikk. Før ansettelse må fysisk test/ tredemølle test bestås.
 • Du må ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Må være samfunnsengasjert og kunne identifisere seg med og etterleve verdier som ærlighet, ordentlighet, redelighet og ydmykhet, samt ha evne til å bygge tillit og lagånd.


ANSETTELSESVILKÅR

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden i hel stilling fra kr. 361 800,- til kr. 418 800,- pr. år på bakgrunn av ansiennitet.

Godtgjørelse for bruk av varslingssystemer på fritiden, for tiden kr. 15 000,-. Deltakelse på utrykninger kommer i tillegg til lønn i fast stilling (1,54 %).


ER DETTE NOE FOR DEG? LOKALSAMFUNNET TRENGER DEG!

Søknadsfrist
28. november 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Høle brannstasjon


 

Sammen for en trygg og sikker frAmtid


 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: