Ledig stilling som brannmester

Beredskapsavdelingen består av 130 heltidsansatte mannskaper fordelt på 3 kasernerte stasjoner, og 170 deltidsmannskaper fordelt på stasjonene Bryne, Gilja, Høle, Klepp, Kvitsøy, Oltedal, Rennesøy, Riska, Ålgård og Finnøy. Ved intern ansettelse må den som ansettes forvente å måtte bytte brigade ved aksept av stillingen.

En av våre brannmestre går av med pensjon. Vi har derfor en ledig stilling som brannmester i 100 % stilling. Brannmester inngår i kasernert vaktstyrke og kan stasjoneres ved Hovedstasjonen, Stavanger eller Kvernevik brannstasjon. 

Vi søker en leder som kan være en god rollemodell og kulturbærer, og som har evne til å motivere og ta vare på sine medarbeidere. Stillingen krever at en har både taktiske og operative lederegenskaper under innsatser. Kvaliteten på tjenesten skal være høy og lederen må ha evne til å gjennomføre kvalitet på både de praktiske oppgavene, innen HMS, personaloppfølging og ved den administrative delen av tjenesten.

Lederen må ha evne til å se helhet, formidle og følge opp selskapets hovedmålsettinger. 
 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Brannmester er daglig driftsleder av brannstasjonene og utrykningsleder. Han rapporterer til brigadesjef på vakt og er spesielt ansvarlig for:
 • Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Personalansvar for eget vaktlag
 • Operativt ansvar ved brann- og redningsinnsatser (jf. lovverk og ELS)
 • Følge opp forebyggende arbeid iht. planverk
 • Ansvar for planlegging av aktiviteter for eget vaktlag, i tråd med selskapets overordnede planer, og i samarbeid med resten av brigaden
 • Ha kjennskap til og følge gjeldene lover, forskrifter, interne instrukser, reglement og prosedyrer
 • Daglige arbeidsoppgaver 
 

Kvalifikasjoner

 • Minimum grunnkurs
 • Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn 1 og/eller 2 eller utrykningslederkurs ved NBSK. De som ansettes må være villig til å ta beredskapsutdanning trinn 1 og/eller 2 eller utrykningslederkurs så snart som praktisk mulig etter ansettelse.
 • Må ha operativ ledererfaring fra beredskap.
 • Arbeidstilsynets krav til godkjent helsekrav og fysisk test som røykdykker
 • Annen relevant utdanning, kompetanse og erfaring vil vektlegges.
 • Gode datakunnskaper som minst tilfredsstiller stillingens behov. 

Ved vurdering av kandidatene vil det bli lagt vekt på følgende momenter vedrørende personlige egenskaper, skikkethet og erfaring:
 
 • Gode lederegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.
 • Tillit blant medarbeidere
 • Gode samarbeids- og planleggingsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, herunder være en god planlegger
 • Evne til nytenking 


Ansettelsesvilkår

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Det trekkes 2 % av brutto lønn til pensjonsordning. 
 • Stillingen lønnes i henhold til HTA kap 4
 • Brannmannstillegg for tiden kr 15 000,-
 • Godtgjørelse for lørdag/ søndag, kveld/ natt og helligdagsgodtgjørelse i henhold til hovedtariff-avtale og sentral særavtale
 • 42 timers arbeids uke etter oppsatt tjenesteplan
 • 60 års aldersgrense 

Søknadsfrist

4. desember 2017
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider.

Attestert kopi av attester og vitnemål kan kreves ved et eventuelt intervju.
 
Kontakinfo:
Lise Peterson
Seksjonsleder
Tlf. 902 54 658

 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland Brann & Redning IKS består av disse kommunene: