Ledig stilling som underbrannmester

Avdeling for beredskap består av 130 heltidsansatte mannskaper fordelt på 3 kasernerte stasjoner, samt 170 deltidsmannskaper fordelt på stasjonene Bryne, Gilja, Høle, Klepp, Kvitsøy, Oltedal, Rennesøy, Riska, Ålgård og Finnøy. Ved intern ansettelse må den som ansettes forvente å måtte bytte brigade ved aksept av stillingen.
 
En av våre underbrannmestre går av med pensjon og vi har derfor en ledig stilling som underbrannmester i 100 % stilling. Ved intern ansettelse på ledig brannmesterstilling, kan det bli ytterligere en ledig 100% stilling. Underbrannmester inngår i kasernert vaktstyrke og kan stasjoneres ved Hovedstasjonen, Stavanger eller Kvernevik brannstasjon. Den/de som ansettes må forvente å måtte bytte brigade ved aksept av stillingen.
 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Underbrannmester i beredskapsavdelingen har i dag noe ulike arbeidsoppgaver avhengig av den stasjon man tjenestegjør ved. Stillingen er underlagt brannmester. Underbrannmester kan pålegges å vikariere for brannmester eller i andre stillinger i beredskapsavdelingen.

Stillingen innebærer ansvar for:
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Brann- og redningsinnsats
 • Sektorleder ved innsatser (blant annet røykdykkerleder)
 • Bidra i forebyggende arbeid
 • Daglige arbeidsoppgaver
 • Ha kjennskap til og følge gjeldene lover, forskrifter, interne instrukser, reglement og prosedyrer 
 

Kvalifikasjoner

 
 • Minimum grunnkurs NBSK
 • Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn 1 og/eller 2 eller utrykningslederkurs ved NBSK. De som ansettes må være villig til å ta beredskapsutdanning trinn 1 og/eller 2 eller utrykningslederkurs så snart som praktisk mulig etter ansettelse.
 • Må ha operativ erfaring fra beredskap.
 • Arbeidstilsynets krav til godkjent helsekrav og fysisk test som røykdykker.
 • Annen relevant utdanning, kompetanse og erfaring vil vektlegges.  
 • Kjennskap og datakunnskaper som tilfredsstiller oppgaver tillagt stillingen. 
 
Ved vurdering av kandidatene vil det bli lagt vekt på følgende momenter vedrørende personlige egenskaper, skikkethet og erfaring.
 
 • Gode lederegenskaper
 • Tillit blant ansatte
 • Gode samarbeids- og planleggingsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, herunder være en god planlegger
 • Evne til nytenking
  

Ansettelsesvilkår

 
Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Det trekkes 2 % av brutto lønn til pensjonsordning. 
 
 • Stillingen lønnes i henhold til HTA kap. 4.
 • Brannmannstillegg for tiden kr 15 000.-
 • Godtgjørelse for lørdag/søndag, kveld/natt og helligdagsgodtgjørelse i henhold til hovedtariffavtale og sentral særavtale
 • 42 timers arbeids uke etter oppsatt tjenesteplan
 • 60 års aldersgrense 


Søknadsfrist

4. desember 2017

Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider.

Attestert kopi av attester og vitnemål kan kreves ved et eventuelt intervju.
 


Kontaktinfo

Lise Peterson
Seksjonsleder
Tlf. 902 54 658


 
Søknadsfrist:
15. november 2017
 
Kontaktinfo:

Tom Meyer

Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted:
Rennesøy brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland Brann & Redning IKS består av disse kommunene: