Ledig stilling som deltidsbrannkonstabel ved Kvitsøy brannstasjon

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stilling som deltidsbrannkonstabel ved Kvitsøy brannstasjon. Stillingen er 1,54% og utgjør fast 32 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser og forefallende arbeid, utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg (basert på timelister).

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeide i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN på Kvitsøy

 • Deltidsansatte mannskaper med annen hovedarbeidsgiver.
 • Mannskapene inngår i en fast vaktordning, med vakt hver fjerde uke.
 • Nødnett benyttes til varsling ved brann og ulykker.
 • Mannskapene bor og arbeider slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kvelden.
 • Mannskapene har godkjent personlig verneutstyr til bruk under utrykning til brann-/ ulykkessted


Som deltidsmannskap må du:

 • Kunne delta i innsatser i forbindelse med ulykker og branner.
 • Bære varslingsutstyr (nødnettradio) i arbeidstiden og på fritiden.
 • Delta på obligatoriske øvelser, 20 timer i året.
 • Utføre annet forefallende arbeid, 12 timer i året.
 • Bo og fortrinnsvis arbeide på Kvitsøy.
 • Ha førerkort klasse C, eller ved behov være villig til å skaffe deg dette.
 • Ha god helse og fysikk (fysisk test må bestås før ansettelse).
 • Ha plettfri vandel (politiattest må fremlegges før ansettelse).


Les også
Slik blir du deltidsbrannkonstabel
 


ANSETTELSESVILKÅR

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden fra 346.200 til 410.800,- avhengig av ansiennitet i full stilling. Dette utgjør fra kr. 5.331,- til kr. 6.326,- i 1,54% stilling. Godtgjørelse for bæring av varslingsutstyr på fritiden, for tiden 15 000,- per år, samt utrykninger kommer i tillegg.
Søknadsfrist
21. juni 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Kvitsøy brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: