Ledig stilling som rådgiver IUA Sør-Rogaland

Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 18 kommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

Vi er for tiden på jakt etter en rådgiver IUA Sør-Rogaland er pr i dag en 80% stilling som er organisatorisk plassert i staben til brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning IKS, og er fagligunderlagt arbeidsutvalget i IUA Sør-Rogaland. Er du en person med et aktivt samfunnsengasjement og ønsker å være del av et sterkt faglig miljø, oppfordres du til å søke på stillingen.


Arbeidsoppgaver

 • Styrke og utvikle IUA's beredskap og organisering, og inngå i IUA's
 • beredskapsorganisasjon, som sekretær.
 • Inneha prosjektlederfunksjon for beredskapsstyre og arbeidsutvalget, samt forvalte
 • relasjonene med medlemskommuner og eksterne samarbeidspartnere.
 • Fortløpende oppdatering av beredskapsplaner.
 • Opprettholde et høyt faglig kompetansenivå, og sikre nødvendig
 • kompetanse i Sør-Rogaland IUA region.
 • Kvalitetssikre anskaffelser av materiell og utstyr, og
 • Være ansvarlig for oppfølging og samordning av depot, utstyr, systemer og prosedyrer.


kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant utdanning på høgskolenivå og gjerne erfaring fra maritim tjeneste eller bakgrunn fra beredskapstjeneste. Erfaring fra beredskapstjeneste kan kompensere for høgskole utdanning.
 • Ha god evne til å kommunisere og formidle kunnskap både muntlig og skriftlig.
 • Ha gode samarbeids- og motivasjonsevner
 • Initiativrik og selvstendig
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
  

ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling
 • Medlemskap offentlig pensjonskasse
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontor på ny hoved brannstasjon i Sandnes
 • For stillingen gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B


Søknadsfrist

10. juni 2018
 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider.

 

Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Kontaktinfo

Ståle Fjellberg
Avdelingsleder
Tlf. 51 50 23 40
Mobil. 48 16 04 57
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: