Logo-rogbr

Ledig stilling som seksjonsleder kompetanse og utvikling

I avdeling for beredskap er det ledig 100 % stilling som seksjonsleder kompetanse og utvikling. Stillingen er nyopprettet og er en del av beredskapsavdelingens ledergruppe. Det er en dagtidsstilling, men det kan bli nødvendig med noe arbeid på kveldstid og i helger. 

En jobb her vil gi deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsfellesskap. Du vil du få brukt din kreativitet og være med på beredskapsavdelingens kompetanseutvikling inn i fremtiden. Du må være fleksibel og være forberedt på stor variasjon i arbeidsoppgavene.

Er du en person med et aktivt samfunnsengasjement og ønsker å være del av et sterkt faglig miljø, oppfordres du til å søke.

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Avdelingen har av 130 heltidsmannskaper fordelt på tre stasjoner, og 200 deltidsmannskaper fordelt på 12 stasjoner.


Arbeidsoppgaver

 • Kompetanseutvikling
 • Helse, miljø og sikkerhet innenfor seksjonen
 • Personal- og økonomiansvar på seksjonsnivå
 • Faglig ansvar for de fagansvarlige i avdelingen
 • Ansvarlig for opplæring av heltids- og deltidsansatte i avdelingen, herunder lov og forskriftspålagte kurs og øvelser
 • Ansvarlig for årlige øvelser og oppfølging av samvirke med andre nødetater
 • Delta i kompetansenettverk for brann og redningsvesen


Kvalifikasjonskrav

Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå med relevant fagretning. Relevant yrkesutdanning (f.eks. fra Norges brannskole) og erfaring kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 
Vi legger også vekt på følgende egenskaper:
 • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • Kreativ og nytenkende
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Fagkunnskaper 
 • God HMS-forståelse
 • Lederegenskaper
 • God formidlingsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevante datakunnskaper
 • Erfaring med kompetanse- og utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder
 • Førerkort for tyngre kjøretøy vil være en fordel
 • Kvalifikasjoner for å delta i beredskapsordninger (eksempelvis som overbefal og i stabsfunksjoner) vil være en fordel
 

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS:
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i full stilling.
 • Medlemskap i offentlig pensjonskasse.
 • Må ha førerkort for bil, klasse B.Det kreves plettfri vandel og det må fremlegges politiattest ved ansettelse (Brann- og eksplosjonsvernloven § 18)
 
Det kreves plettfri vandel og det må fremlegges politiattest ved ansettelse (Brann- og eksplosjonsvernloven § 18).
 

 

Rogaland brann og redning IKS ønsker å representere et mangfold som speiler befolkningen for å kunne gjennomføre våre oppgaver på en best mulig måte. Det innebærer blant annet å ha en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Kvinner og personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.

 

Søknadsfrist

24. februar 2019
 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre nettsider.

 


Kontaktinfo

Ståle Fjellberg
Avdelingsleder beredskap
Tlf. 481 60 457

 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring