Ledig stilling som utrykningsleder ved Gilja brannstasjon


Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stilling som utrykningsleder ved Gilja brannstasjon.

Stillingen er 2,04% og utgjør 40 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser og forefallende arbeid, utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg (basert på timelister).

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeidet i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN PÅ gilja

 • Deltidsansatte mannskaper uten vaktordning.
 • Utrykningsleder har vakt hver 4. helg.
 • Nødnett benyttes til varsling ved brann og ulykker.
 • Mannskapene bor og arbeider slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kvelden.
 • Pliktmessig bæring av varslingsutstyr på fritiden.


Utrykningsleders arbeidsoppgaver og ansvar

 • Lede laget under utrykning og innsats.
 • HMS-ansvar ved utrykninger, innsats og øvelser.
 • Rapportering etter utrykninger/ innsatser.
 • Planlegge og gjennomføre øvelser for eget vaktlag.
 • Vedlikehold og kontroll av utstyr.


FOR STILLINGEN SOM UTRYKNINGSLEDER KREVES

 • Grunnkurs for deltidspersonell ved Norges brannskole.
 • Beredskapsutdanning trinn 1, deltid, ved Norges brannskole, eller forpliktelse til å gjennomføre kurset.
 • Godkjent røykdykker.

VED ANSETTELSE VEKTLEGGES FØLGENDE EGENSKAPER

 • Gode leder- og samarbeidsevner.
 • Tillit hos stasjonens øvrige mannskaper og avdelingens ledelse.
 • Evne å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Positiv innstilling og vilje til å stå på.


Ansettelsesvilkår

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale i stillingskode 7003 med brannmestergrad. Årslønn i full stilling utgjør for tiden kr. 456.400,-, dette utgjør kr. 9.310,56 i 2,04% stilling. Godtgjørelse for utrykninger, hjemmevakt (helger, høytider og ferier) og bæring av varslingsutstyr på fritiden kommer i tillegg.


Les også
Slik blir du deltidsbrannkonstabel
Søknadsfrist
21. juni 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Gilja brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: