Ledig stilling som utrykningsleder ved Klepp brannstasjon

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stilling som utrykningsleder ved Klepp brannstasjon. Stillingen er 2,5% og utgjør 52 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser, planlegging og forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg (basert på timelister). Stillingen er ledig fra 1. februar 2019.

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene er i denne jobben i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver
 

Beskrivelse av beredskapen på klepp:

 • Deltidsansatte mannskaper i fast vaktordning.
 • Nødnett benyttes til varsling ved brann og ulykker.
 • Mannskapene bor og fortrinnsvis arbeider i umiddelbar nærhet til Klepp brannstasjon, jf. Dimensjoneringsforskriften.


Utrykningsleders arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Lede laget under utrykning og innsats.
 • HMS-ansvar ved utrykninger, innsats og øvelser.
 • Rapportering etter utrykninger/innsatser.
 • Planlegge og gjennomføre øvelser for eget vaktlag.
 • Vedlikehold og kontroll av utstyr.

FOR STILLINGEN SOM UTRYKNINGSLEDER KREVES:
 • Grunnkurs for deltidspersonell ved Norges brannskole.
 • Beredskapsutdanning trinn 1, deltid, ved Norges brannskole, eller forpliktelse til å gjennomføre kurset.
 • Godkjent røykdykker.
 • Førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160.

VED ANSETTELSE VEKTLEGGES FØLGENDE EGENSKAPER:
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Positiv innstilling og vilje til å stå på.
 • Må være samfunnsengasjert og kunne identifisere seg med og etterleve verdier som ærlighet, ordentlighet, redelighet og ydmykhet, samt ha evne til å bygge tillit og lagånd.


Ansettelsesvilkår
 

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale i offentlig stillingskode 7003 med rapporteringsbenevnelse utrykningsleder. Årslønn i full stilling utgjør for tiden kr. 454.134,- Godtgjørelse for utrykninger, hjemmevakt (helger, høytider og ferier) og bæring av varslingsutstyr på fritiden kommer i tillegg.
 
Søknadsfrist
28. november 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
Mob: 918 61 623
E-post: tom.meyer@rogbr.no

Arbeidssted
Klepp brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: