Ledig stilling som vaktleder

Nødalarmeringssentralen har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing.

Nødalarmeringssentralen består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder, 5 vaktledere og 10 operatører i turnus. Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) er en avdeling i Rogaland brann og redning IKS, men alarmsentralen jobber til enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er inn under sentralens dekningsområde. ABSV dekker kommunene Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Time, Eigersund, Lund, Hå, Strand, Bjerkreim, Hjelmeland, Forsand, Sokndal, Time og Sirdal. Sentralens dekningsområde vil på sikt bli det samme dekningsområdet som politidostrikt Sør-Vest.

Ønsker du å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig? Da kan du være personen vi er på jakt etter.
 


Arbeidsoppgaver

 • Håndtere nødmeldinger over nødnummer 110, fra politi og helse, og varsling/oppfølging av ressurser
 • Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute i oppdrag
 • Vaktleder koordinerer hendelser og ressurser på overordnet nivå, etter avklarte fullmakter
 • Sørge for at drift og håndtering av aksjoner og arbeidsoppgaver gjøres iht. prosedyrer og gjeldende lover og forskrifter
 • Personalansvarsoppgaver for eget vaktlag
 • Løse øvrige oppgaver som tildeles av seksjonsleder eller avdelingsleder
 • Vaktleder rapporterer til seksjonsleder eller avdelingsleder


kvalifikasjoner

 • Vaktleder på nødalarmeringssentralen skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, beredskapsutdanning trinn I, samt yrkesutdanning for operatør på nødalarmeringssentral
 • Dersom man ikke har dette, kan man likevel bli vurdert for stillingen ved å forplikte seg til å fullføre slik utdanning innenfor nærmere definerte frister
 • Brannfaglig kompetanse
 • Gode lederegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god kompetanse i muntlig engelsk

Følgende tilleggskvalifikasjoner vektlegges:
 • Erfaring og kompetanse som operatør fra nødalarmeringssentralen 110
 • Beherske de tekniske og administrative støttesystemene som til enhver tid benyttes i ABSV
 • God kunnskap og erfaring med IKT som arbeidsverktøy
 • Prosjektforståelse
 • Kompetanse og erfaring fra Enhetlig ledelsesystem (ELS)
 

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmeringssentralen, og som vil bli vektlagt, er at man:
 • Er endringsvillig, løsningsorientert og flink til å motivere
 • Er serviceinnstilt
 • Formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig
 • Tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder
 • Har god IT-og sambandsforståelse
 • Kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk
 • Arbeider godt selvstendig, men fungerer også godt i samarbeid med andre
  

Lønns og ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret ved en eventuell tilsettelse.


Søknadsfrist

3. juni 2018
 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider.

 


Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Kontaktinfo

Øyvind Hansen
Avdelingsleder
Tlf. 51 50 22 10 
Mobil. 901 09 213
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: