Logo-rogbr

Ledige stillinger som vikaroperatør

Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV) har behov for flere vikaroperatører som kan ta ekstravakter ved behov. Det vil være en forutsetning at vikarene kan ta vakter både i ukedagene, helger og ferier. Ansettelsen innebærer ingen fast arbeidsmengde, slik at arbeidsmengden varierer, og varigheten av ansettelsen er så lenge det er behov.

ABSV har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing. Nødalarmeringssentralen består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder samt 5 vaktledere og 11 operatører i turnus. Vi har høye mål når det gjelder videreutvikling av ABSV og den tjenesten vi leverer. For å oppnå dette ønsker vi å etablere en kultur med fokus på kontinuerlig forbedring.

Dersom du ønsker å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig kan dette kanskje være noe for deg.


Arbeidsoppgaver

 • Håndtere nødmeldinger over nødnummer 110
 • Varsling og oppfølging av lokale brannvesen.
 • Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute på oppdrag.
 • Håndtere automatiske brannalarmer fra alarmselskap, bedrifter og offentlige objekter.  
 • Egenutvikling og kompetanseheving


Kvalifikasjonskrav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god kompetanse i muntlig engelsk
 • God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy
 • Ønskelig med operatørerfaring fra en nødalarmeringssentral, men ikke et krav da det gis opplæring.
 • Ønskelig med brannfaglig kompetanse, men ikke et krav da det gis opplæring.
 • Ønskelig med operativ erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmeringssentralen, og som vil bli vektlagt, er at man:
 • Er serviceinnstilt
 • Formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig
 • Kan behandle egne mannskaper og kunder effektivt
 • Tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder
 • Evner å prioritere og ta gode beslutninger under tidspress
 • Kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk
 • Arbeider godt selvstendig, men fungerer også godt i samarbeid med andre


Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS:
 • Vikarkontrakt
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Det kreves plettfri vandel og det må fremlegges politiattest ved ansettelse (Brann- og eksplosjonsvernloven § 18).

 

Rogaland brann og redning IKS ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og vil gjerne gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er kvalifisert, uavhengig av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk bakgrunn, oppfordres derfor til å søke.
 

Søknadsfrist

25. mars 2019
 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre nettsider.


Kontaktinfo

Øyvind Hansen
Avdelingsleder

Telefon 51 50 22 10 / 901 09 213

Nicolai Jørgen Berner
Seksjonsleder
Telefon 51 50 23 17 / 989 01 697
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring