Ledige stillinger som brannkonstabel deltid ved Jørpeland brannstasjon

Rogaland brann og redning IKS (RBR) har for tiden ledige stillinger som brannkonstabel på Jørpeland brannstasjon. Dette er stillinger på 2%, noe som utgjør 41 arbeidstimer i året. Disse timene skal brukes til opplæring, øvelser og annet forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker vil komme i tillegg.

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid fordelt på 3 brannstasjoner. I tillegg har vi 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Bryne, Finnøy, Gilja, Høle, Klepp, Kvitsøy, Oltedal, Rennesøy, Riska, Vassøy og Ålgård. Strand inngår i RBR fra og med 01.01.2019. Dette er deltidspersonell som er brannmannskap ved siden av annet arbeid.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN i strand:

Vaktberedskap er organisert med fast vaktordning. Den kjennetegnes ved at:Mannskapet er deltidsansatt og har annen hovedarbeidsgiver
 • Mannskapene inngår i en fast vaktordning
 • Det benyttes nødnett for varsling av brann eller ulykker
 • Mannskapene bor og fortrinnsvis arbeider i umiddelbar nærhet til Jørpeland brannstasjon, jf. Dimensjoneringsforskriften
 • Mannskapene skal ha godkjent personlig verneutstyr ved oppmøte på brann-/skadested.


Hva vi forventer av deg:

 • Være innsatsstyrke i forbindelse med ulykker og branner.
 • Pliktmessig bæring av varslingssystem i arbeidstiden og på fritiden.
 • Pliktig fremmøte til obligatoriske øvelser. Dette utgjør 20 timer i året.
 • Annet forefallende arbeid. Dette utgjør 21 timer i året.


Hva krever vi av deg:

 • Du må bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Jørpeland brannstasjon.
 • Du bør ha utvidet førerkort C eller være villig til, ved behov, å skaffe deg dette.
 • Du må ha god helse og fysikk. Før ansettelse må fysisk test/ tredemølle test bestås.
 • Du må ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Må være samfunnsengasjert og kunne identifisere seg med og etterleve verdier som ærlighet, ordentlighet, redelighet og ydmykhet, samt ha evne til å bygge tillit og lagånd.


ANSETTELSESVILKÅR

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden i hel stilling fra kr. 361 800,- til kr. 418 800,- pr. år på bakgrunn av ansiennitet.

Godtgjørelse for bruk av varslingssystemer på fritiden, for tiden kr. 15 000,-. Deltakelse på utrykninger kommer i tillegg til lønn i fast stilling (2%).


ER DETTE NOE FOR DEG? LOKALSAMFUNNET TRENGER DEG!

Søknadsfrist
28. november 2018

Kontaktinfo
Asgeir Gjerde
Mob: 488 69 454

Arbeidssted

Jørpeland brannstasjon

 

Sammen for en trygg og sikker frAmtid


 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: