Ledige stillinger som deltidsbrannkonstabel ved Klepp brannstasjon

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledige stillinger som deltidsbrannkonstabel ved Klepp brannstasjon. Stillingene er 2% og utgjør 41 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser og forefallende arbeid, utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg (basert på timelister).

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeide i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN I KLEPP

 • Deltidsansatte mannskaper med annen hovedarbeidsgiver.
 • Mannskapene inngår i en fast vaktordning, med vakt hver fjerde uke.
 • Nødnett benyttes til varsling ved brann og ulykker.
 • Mannskapene bor og arbeider slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kvelden.
 • Mannskapene har godkjent personlig verneutstyr til bruk under utrykning til brann-/ ulykkessted


Som deltidsmannskap må du:

 • Kunne delta i innsatser i forbindelse med ulykker og branner.
 • Bære varslingsutstyr (nødnettradio) i arbeidstiden og på fritiden.
 • Delta på obligatoriske øvelser, 20 timer i året.
 • Utføre annet forefallende arbeid, 20 timer i året.
 • Bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Klepp brannstasjon.
 • Ha førerkort klasse C, eller ved behov være villig til å skaffe deg dette.
 • Ha god helse og fysikk (fysisk test må bestås før ansettelse).
 • Ha plettfri vandel (politiattest må fremlegges før ansettelse).


Les også
Slik blir du deltidsbrannkonstabel
 


ANSETTELSESVILKÅR

gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden fra 346.200 til 410.800,- avhengig av ansiennitet i full stilling. Dette utgjør fra kr. 6.924,- til kr. 8.216,- i 2% stilling. Godtgjørelse for bæring av varslingsutstyr på fritiden, for tiden 15 000,- per år, samt utrykninger kommer i tillegg.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Tom Meyer på telefon 918 61 623 eller på e-post tom.meyer@rogbr.no.
 
Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.rogbr.no innen 22.05.18

 
Søknadsfrist
22. mai 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Klepp brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: