Ledige stillinger som operatør

Nødalarmeringssentralen har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing.

Nødalarmeringssentralen består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder, 5 vaktledere og 10 operatører i turnus. Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) er en avdeling i Rogaland brann og redning IKS, men alarmsentralen jobber til enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er inn under sentralens dekningsområde. ABSV dekker kommunene Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Time, Eigersund, Lund, Hå, Strand, Bjerkreim, Hjelmeland, Forsand, Sokndal, Time og Sirdal. Sentralens dekningsområde vil på sikt bli det samme dekningsområdet som politidostrikt Sør-Vest.

Ønsker du å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig? Da kan du være personen vi er på jakt etter.
 


Arbeidsoppgaver

 • Håndtere nødmeldinger til nødnummer 110, sette igang varsling og oppfølging av lokale brannvesen
 • Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute i oppdrag
 • Håndtere automatiske alarmer fra bedrifter og offentlige bygg
 • Betjene nødalarmeringssentralen sitt sentralbord og besvare generelle henvendelser
 • Delta i opplæring og øvelser for vikarer i nødalarmeringssentralen
 • Delta i nødalarmeringssentralen sitt HMS-arbeid
 • Delta i vedlikehold av nødalarmeringssentralen


kvalifikasjoner

 • Operatør på nødalarmeringssentral skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, beredskapsutdanning trinn I, samt yrkesutdanning for operatør på nødalarmeringssentral
 • Dersom man ikke har dette, kan man likevel bli vurdert for stillingen ved å forplikte seg til å fullføre slik utdanning innenfor nærmere definerte frister
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god kompetanse i muntlig engelsk
 • Brannfaglig kompetanse vil bli vektlagt
 

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmeringssentralen, og som vil bli vektlagt, er at man:
 • Er serviceinnstilt
 • Formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig
 • Kan behandle egne mannskaper, kunder og innringere effektivt
 • Tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder
 • Kan ta gode beslutninger under tidspress
 • Har interesse for og god IT- og sambandsforståelse
 • Kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk
 • Arbeider godt selvstendig, men fungerer også godt i samarbeid med andre
 • Behersker norsk og engelsk godt, gjerne flere språk i tillegg til disse to
  
  

Lønns og ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret ved en eventuell tilsettelse.


Søknadsfrist

3. juni 2018
 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider.

 


Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Kontaktinfo

Øyvind Hansen
Avdelingsleder
Tlf. 51 50 22 10 
Mobil. 901 09 213
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: