Ledige vikariater som utrykningsleder deltid på Ålgård

Rogaland brann og redning IKS har for tiden to ledige vikariater som utrykningsleder ved Ålgård brannstasjon. Stillingene er 2,5% og utgjør 52 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser, planlegging og forefallende arbeid, utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg (basert på timelister). Det ene vikariatet er ledig fra 01.06.2018 og det andre vikariatet fra begynnelsen av februar 2019.

Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de tre brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik og Sandnes. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeide i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.
 

Beskrivelse av beredskapen på ålgård:

 • Deltidsansatte mannskaper i fast vaktordning, med vakt hver fjerde uke.
 • Nødnett benyttes til varsling ved brann og ulykker.
 • Mannskapene bor og arbeider slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kvelden.


Utrykningsleders arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Lede laget under utrykning og innsats.
 • HMS-ansvar ved utrykninger, innsats og øvelser.
 • Rapportering etter utrykninger/innsatser.
 • Planlegge og gjennomføre øvelser for eget vaktlag.
 • Vedlikehold og kontroll av utstyr.

FOR STILLINGEN SOM UTRYKNINGSLEDER KREVES:
 • Grunnkurs for deltidspersonell ved Norges brannskole.
 • Beredskapsutdanning trinn 1, deltid, ved Norges brannskole, eller forpliktelse til å gjennomføre kurset.
 • Godkjent røykdykker.


VED ANSETTELSE VEKTLEGGES FØLGENDE EGENSKAPER:
 • Gode samarbeidsevner.
 • Tillit hos stasjonens øvrige mannskaper og avdelingens ledelse.
 • Evne å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Positiv innstilling og vilje til å stå på.


Ansettelsesvilkår
 

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale i stillingskode 7714 med brannmestergrad. Årslønn i full stilling utgjør for tiden kr. 456.400,-, dette utgjør kr. 9.310,56 i 2,04% stilling. Godtgjørelse for utrykninger, hjemmevakt (helger, høytider og ferier) og bæring av varslingsutstyr på fritiden kommer i tillegg.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Tom Meyer på telefon 918 61 623 eller på e-post tom.meyer@rogbr.no.
 
Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.rogbr.no innen 22.05.18


 
Søknadsfrist
21. mai 2018

Kontaktinfo
Tom Meyer
Seksjonsleder
tlf. 918 61 623

Arbeidssted
Ålgård brannstasjon
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: