Logo-rogbr
Brann 110

Slik blir du brannkonstabel

Hva som kreves for å bli brannkonstabel, varierer fra brannvesen til brannvesen. Rogaland brann og redning IKS har følgende opptakskrav til søkere:
 

Krav til kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått videregående utdanning (studiekompetanse) eller relevant fagbrev
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring, etter endt utdannelse
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved tilbud om stilling
 • Må være svømmedyktig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Må ha god helse- og fysikk som minst tilfredsstiller våre opptakskrav
 • Må ha god lokalkunnskap om Rogaland brann og redning IKS sitt geografiske område

Ønskede kvalifikasjoner

 • Grunnkurs fra Norges brannskole
 • Det er ønskelig med søkere med kompetanse/erfaring innen følgende områder:
  • Maritime tjenester, dekksoffiser kl. 5 eller høyere, maskinist kl. 3 eller høyere
  • Bygg/konstruksjoner
  • Tilkomstteknikk/klatring
  • Beredskapsarbeid (f. eks andre nødetater, forsvaret, hjelpeorganisasjoner)
  • Prehospitalt arbeid
  • Redningsdykker/yrkesdykker/elveredder
  • CBRNE/kjemikalier
  • Pedagogisk utdanning
  • Helsefaglig utdanning
  • Sykepleierutdanning
 • Førerkort klasse BE eller C1E
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring 160
 • God forståelse av engelsk muntlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Praktisk anlagt og løsningsorientert 


fysiske tester på opptak

 • 5000 meter løping (testen foregår utendørs det vil derfor bli tatt hensyn til krav i forhold til vær- og føreforhold)
 • Arbeidstilsynets fysiske røykdykkertest
 • Svømming (400 meter)
 • Dykkeøvelse i basseng 
 • Høydetest
 • Klaustrofobi-/stresstest
Det må også påregnes å gjøre enkelte praktiske tester i tillegg til øvelsene som er beskrevet over, under opptaket.

Brannvesenet krever videre at man gjennomgår flere tester, både fysiske tester og andre tester blant annet:
 • Helsekontroll fra brannvesenets bedriftshelsetjeneste
 • Klaustrofobitest
 • Teoretisk test bestående av: matematikk, norskkunnskap, logisk vurdering
 • Geografisk kjennskapstest

Les også
Brannkonstabel - utdanning.no

Tilbake
 
}, []);