Logo-rogbr
Brann 110

Slik blir du feier

Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Feierne som er tilknyttet RBR, påpeker at dette er et spennende arbeid med gode kollegaer og hyggelig miljø. 

En feier utfører tilsyn/branntekniske inspeksjoner, feier piper, røykkanaler, ildsteder, justerer og måler fyringsanlegg og åpne ildsteder. 

Lærling
For å bli feier, må du gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.


 mg 4589

Svennebrev
Etter tre år som lærling, er man klar for å ta svenneprøven. En svenneprøve er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet. En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som gjøres under prøven, som varer i inntil 35 timer.

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn også for arbeid ved brannvesenets tilsynsseksjon. 

Les også
Feier - utdanning.no
Feiermester.org

Tilbake

 
}, []);