Logo-rogbr
Brann 110
Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen. Se kommunens nettsider for oppdatert regelverk og forskrifter.  Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regler for utendørs brenning. 

Vi gjør oppmerksom på at det i Stavanger og Haugesund kommune ikke er tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall.
Dato for brenning (DD.MM.ÅÅ ). Oppgi kun dagen brenningen vil foregå:
Klokkeslett (kl.00:00):
Det er ønskelig at bål og brenning meldes inn samme dag som brenningen skal foregå.
Legg til vedlegg med plan for brenning og kart over område som skal brennes.


  Ved bålbrenning:
   

  • Vis hensyn. Unngå at røyken fra bålet blir til sjenanse for naboer og nærmiljø.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Ved sjø og vann kan bøtter benyttes.
  • Hold alltid øye med bålet og sørg for at det er helt slokket før du forlater bålplassen.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
  • Bålet skal være slokket før mørkets frembrudd.   Merk! Dette er kun er en melding til Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV). Hverken ABSV eller brannvesenet gir godkjenning til brenning. Den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende regelverk. 
   
  Jeg har lest og forstått reglene om utendørs brenning.*


  Spørsmål til skjemaet kan rettes til Alarmsentral brann Sør-Vest på epost: ABSV.110@rogbr.no eller telefon: 51 91 85 20 .
  }, []);