Logo-rogbr
Brann 110

Sankthansbål

Har du planer om å tenne opp sankthansbål? Da må du huske å sende inn melding til brannvesenet først. 
*Melding om sankthansbål finner du lenger ned i denne saken

Husk å ta hensyn til vær, vind og omgivelsene
Sankthansaften er rett rundt hjørnet og mange planlegger å brenne sankthansbål. Mange er allerede i gang med å bygge bålene sine. Husk at bålet skal ha en ansvarshavende som skal se til at bålet bygges og brennes på en forsvarlig måte. Ved bygging og opptenning av bål er det viktig at man tidlig tenker over hvilke faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Som plassering og vindretning.
 
Hva skal på bålet?
Det er kun tillatt å brenne rent trevirke, hageavfall og greiner. Behandlet tre, gummi og plast, avgir farlige gasser som er direkte helseskadelige og har ingenting på et bål å gjøre. 

Hvem er ansvarlig?
Vi minner om at det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. ​

Siste frist for å melde inn sankthansbål er mandag 17. juni 2019. 


 

Melding om sankthansbål

*
Opplysninger fra ansvarshavende:
Navn*
Fyll inn navn og telefon. Disse opplysningene skal gis av den personen som er ansvarlig for bygging og brenning av bålet. Samt opprydning av bålrester.
Telefon ansvarshavende: *
 

Adresse:*
Kommune:*
Stedsangivelse og beste ankomstvei fra hovedvei:
Fyll inn opplysninger om bålets størrelse, adressen hvor bålet skal brennes, samt dato og tid for brenning.
Gårds- og bruksnummer til eiendommen (kan innhentes fra grunneier):*
Navn på grunneier av eiendom hvor det søkes om brenning:*
Telefonnummer til grunneier:*
Har du fått tillatelse fra grunneier?
Bålets størrelse i diameter:
Bålets størrelse i høyde:
Dato for brenning: *
Klokkeslett:*
Er bålet et offentlig arrangement for alle?
 

Forutsetninger for bålbrenning:

- Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet
- Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann
- Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
- Det skal kun brennes tørt trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall
- Fylte vannbøtter eller annet egnet slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen
- Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort
- Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (annonseres i media)
- Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging
- Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning

Dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110
 
Dette er kun en melding til Rogaland brann og redning IKS. Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte bål. Det kan bli foretatt uanmeldt kontroll av innmeldte bål.
Det er kun lov å brenne sankthansbål lørdag 22. og søndag 23. juni. 

 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);