Fyr riktig - unngå brann

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men det krever også at man tenker sikkerhet.

For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.
  • Ikke fyr for hardt
  • Bruk tørr ved
  • Gi ildstedet nok luft
  • Ikke overfyll ovnen med ved. Ha heller små, hurtige ilegg. På den måten unngår du å overbelaste ovnen, og det blir lettere å regulere varmen
God forbrenning krever mye luft. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann.

Pass på det elektriske anlegget
I kaldt vær brukes mer strøm til oppvarming. Dermed øker også faren for at anlegget overbelastes, noe som kan føre til brann. Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for.

Elektrisk oppvarming
Ikke alle har ved - eller gassovn hjemme, da må man ty til alternative, gjerne elektriske løsninger. Her er det flere ting som er viktige å passe på:
  • Pass på at ovnene ikke blir tildekket. Enten det er vedovn eller elektrisk ovn.
  • Har du en flyttbar ovn bør du holde denne under ekstra oppsikt. Dyr og barn kan lett flytte på slike ovner, bevisst eller ubevisst.
  • Slå også av slike ovner om natten
  • Ikke bruk skjøteledning. Elektriske varmeovner skal kobles direkte i kontakten

Gjør det til en vane å ta en liten sjekkrunde før du legger deg om kvelden. Se til at ovner og lys er slått av og ikke tildekket. 

Les også
Sikkerhverdag.no - Unngå pipebrann
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: