Logo-rogbr

Feieren

Når kommer feieren?
Brannvesenet skal sørge for at alle registrerte skorsteiner med ildsteder som montert for oppvarming blir feiet etter behov eller minst én gang hvert fjerde år. Det skal utføres tilsyn av brannsikkerheten i boenheten minst en gang hvert fjerde år.

Må jeg være hjemme når feieren kommer?
Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.

Hvordan varsler dere at feieren kommer?
Normalt varsles det 3 virkedager før kontroll med varsellapp på alle adresser som er registrert med skorstein/ildsted.

Er det spesielle krav til adkomst til tak?
For 2 etasjer eller mer skal det være sklisikring og typegodkjente trinn. Stige fra bakkenivå skal gå ca. 0,5 meter over takrennen.
 

Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring