Logo-rogbr

Ildsted

Jeg skal installere en ny peis - hva er kravene?
Ildstedet kan monteres selv, men må da registreres og kontrolleres av en autorisert fagperson. Brannvesenet anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen.

Foretar brannvesenet kontroll av ildsteder?
Brannvesenets brannforebyggende avdeling seksjon feiing kan foreta kontroll av ildsteder under organiserte skorsteinsfeiing/boligtilsyn. Ved montering av nytt ildsted må du benytte en murer/fagperson. Enten til å gjøre jobben, eller godkjenne den i ettertid. Brannvesenet skal ha en kopi av kontrollerklæringen.

Hva er viktig å huske på ved montering av ildsteder?
Følg monteringsveiledningen. Brannmuren må bestå av enten betong, leca, ytong, siporex eller lignende. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør. Brannvesenet skal ha en kopi av kontrollerklæringen.
 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring