Logo-rogbr
Brann 110

Skjenkekontroll

Skjenkekontrollen fører kontroll med at steder som selger eller skjenker alkohol følger lovverkets krav. På serverings- og skjenkestedene sjekkes bl.a. at det ikke serveres alkohol til mindreårige og overstadig berusede gjester. Salgskontrollen sjekker at butikker som selger alkohol ikke reklamerer for sine varer, at øl/rusbrus er riktig plassert i forhold til den alkoholfrie drikken, og at det ikke selges alkohol til mindreårige.
alkohol

Påmelding kunnskapsprøve skjenkebevilling og salgsbevilling

Kunnskapsprøven for kommunal salgs- og skjenkebevilling gjennomføres som en elektronisk flervalgsprøve.

Da vi som arrangør har begrenset med datautstyr tilgjengelig for gjennomføring av prøven, må vi ha bindende påmelding,  slik at du er sikret plass ved oppmøte til prøven. Vi vil så langt det lar seg gjøre oppfylle ønske om dato og tidspunkt for gjennomføring av kunnskapsprøve. Vi praktiserer "førstemann til mølla-prinsippet" og vil fortløpende sende bekreftelse på epost om reservert plass ved prøve.
 
Kunnskapsprøven for kommunal salgs-  og skjenkekontroll avholdes klokken 11. 00 og klokken 12.30. Siste frist for påmelding er torsdag klokken 12.00 før prøvedato. 

Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til prøven, og prøver som ikke blir gjennomført blir fakturert med kroner 400.


Skjema og påmelding 2020

Prøven gjennomføres i
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO),
Vaglemoen 91,
4323 SANDNES.


Veibeskrivelse til SASIRO.

Mer info

Kunnskapsprøve - Alkoholloven

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser.
Les mer
 

Etablererprøve - Serveringsloven

Etablererprøven om serveringsloven skal avlegges på max 90 minutter, her gir ikke forskriftene mulighet for forlenget tid. Det er tillatt å ha med seg lovsamling ved avleggelse av etablererprøven.
Les mer
 

Kommunale retningslinjer

Nye kommunale retningslinjer for salg og skjenking av alkohol vil komme i løpet av september 2020. Inntil da er det følgende retningslinjer som gjelder: 
 
 • Bjerkreim kommune - kommunale retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2020-2024
 • Eigersund kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Gjesdal kommune - retningslinjer og reaksjonsformer for salg og skjenking av alkohol 2020-2024
 • Hå kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Klepp kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Lund kommune - rusmiddelpolitisk handlingsplan og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-2024
 • Randaberg kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Sandnes kommune - retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2020-2024
 • Sokndal kommune - Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016 - 2020
 • Stavanger kommune - retningslinjer og salg og skjenking og forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider i Stavanger 2020-2024 
 • Sirdal kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Strand kommune - retningslinjer for skjenking og salg av alkoholholdige drikk 2016-2020
 • Time kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Sola kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 
}, []);