Nødsentral Brann

Nødalarmsentralen har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofer og akutt forurensing, fra 19 kommuner i Rogaland, i tillegg til Sirdal kommune i Vest-Agder. Vårt dekningsområde er det samme som Rogaland politidistrikt.

Om Sentralen

Rogaland brann og redning IKS har i dag en felles 110-sentral som dekker 19 kommuner med over 350 000 innbyggere.
Les mer
img 2688

Aktiviteter

Rogaland brann og redning IKS sin nødalarmsentral er bemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Vi er klare til å hjelpe når det virkelig gjelder, og ikke bare når det brenner.
Les mer

Aktuelt

logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: