Nyhetsarkiv

Husk bålforbudet
Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Les mer
Pant på gamle vedovner i Stavanger
Stavanger kommune innfører pant på inntil 5000 kroner, hvis du bytter ut ditt gamle ildsted fra før 1998 med et nytt og rent-brennende.
Les mer
Nyttig å vite om komfyrvakt
Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.
Les mer
Fyr riktig
Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men det krever også at du tenker brannsikkerhet. For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.
Les mer
Utgir seg for å være fra brannvesenet
Rogaland brann og redning IKS (RBR) har den siste tiden fått inn flere meldinger om personer som utgir seg for å være fra brannvesenet og ønsker å sjekke at boligen er utstyrt i henhold til gjeldende brannforskrifter.
Les mer
Tilbakekaller fyrverkeri
DSB har vedtatt omsetningsforbud og tilbakekalling av effektbatteriet MAXIM Scorpio - MF720.
Les mer
Radonmåling
Tiden for å måle radon i hjemmet er nå. Rogaland brann og redning IKS har inngått en avtale med Radonassistanse AS og kan nå tilby gode priser på radonmåling.
Les mer
Dødsbranner et sosialt problem
En studie fra RISE Research viser at rusmisbruk, psykiatriske lidelser og alkoholpåvirkning er gjengangere i dødsbranner i Norge.
Les mer
Nå kommer feieren også på hytta
Før var det hytteeier selv som hadde ansvaret for feiing av skorstein på hytta. Nå har brann- og redningsvesenet overtatt oppgaven med å føre tilsyn med og feie ildsted og pipe i fritidsboliger.
Les mer
Luking med gassbrenner
Mandag rykket mannskaper fra Rogaland brann og redning IKS (RBR) ut på to husbranner. Årsak: sviing av ugress med gassbrenner.
Les mer
Utprøving av SPURV kamerarobot
Rogaland brann og redning IKS starter nå uttesting av en hurtiggående kamerarobot, til bruk i røykfylte tunneler og bygg.
Les mer
Her er de nye Bjørnis-barnehagene
I vår etterlyste brannbamsen Bjørnis flere barnehager til sitt barnehageprosjekt. Interessen fra barnehagene var god og flere ønsket å ha Bjørnis som fast inventar hos seg. Nå er 19 barnehager plukket ut. Og de heldige er...
Les mer
Ikke lov å brenne hageavfall i Stavanger
I Stavanger kommune er det ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall.
Les mer
Trygg i båt
Båtsesongen er i gang for mange. Husk å tenke brannsikkerhet også når du er til sjøs.
Les mer
Bjørnis-konkurransen er avsluttet
1. juni var siste frist for barnehager som ønsker å bli med i Bjørnis-prosjektet. Konkurransen er nå avsluttet og de heldige vinnerne vil etter hvert bli trukket ut.
Les mer
Nødalarmsentral brann på plass på hovedstasjonen
Mandag 29. mai klokken 12.00 var det offisiell åpning av den splitter nye nødalarmsentral 110 på Rogaland brann og redning hovedstasjon.
Les mer
Nærmere øvingstunnel
Tirsdag 23. mai ble det presentert en ny innstilling i forbindelse med utbyggingen av Rogfast i Stortinget. Her blir det foreslått at RBR skal overta anleggstunnelen på 700 meter til øvingsformål.
Les mer
Skogen brenner- hva gjør jeg?
Lange perioder med sol, vind og opphold øker sjansene for skog- og lyngbrann betydelig. Hva gjør du dersom du kommer som første mann til en skogbrann?
Les mer
Årsrapport 2016
Lurer du på hva Rogaland brann og redning IKS har drevet med i 2016? Nå kan du ta en titt i RBR sin årsrapport fra fjoråret.
Les mer
Hovedstasjonen er åpen
Onsdag 26. april var det offisiell overrekkelse av Rogaland brann og redning hovedstasjon.
Les mer
Husk bålforbudet
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark. Dette gjelder også i Rogaland brann og redning IKS sine ti eierkommuner.
Les mer
Lag din egen nødplakat!
Rogaland brann og redning IKS oppfordrer alle til å lage sin egen nødplakat til å ha på hytta. En nødplakat inneholder all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når du raskt trenger hjelp.
Les mer
Forbud mot å gjøre opp ild
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark. Dette gjelder også i Rogaland brann og redning IKS sine ti eierkommuner.
Les mer
Skal du ta etablerer- eller kunnskapsprøven?
Prøvene for etablererprøven og skjenkeprøven finner sted i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland.
Les mer
Hjertestarter
Har din bedrift eller organisasjon hjertestarter. Registrer den i Hjertestarterregisteret. Det kan bidra til å redde liv!
Les mer
Farlige produkt
Av og til blir det oppdaget feil ved produkt som er ute i markedet. Da er det viktig at informasjon om sikkerhetsadvarsler, omsetningsforbud og tilbakekalling kommer frem til forbrukerne.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører den offisielle oversikten over farlige produkt.
Les mer
Nye Bryne brannstasjon er offisielt åpnet
Fredag 6. januar var det offisiell åpning av den nyoppússede brannstasjonen på Bryne. Fem deltidsansatte brannkonstabler vil ha sin arbeidsplass her. I tillegg har de fått med seg på laget en ansatt i forebyggende avdeling. Ordningen med deltidsansatte fortsetter som før.
Les mer
Husk å bytte batteri i røykvarsleren!
Røykvarsleren er en billig livsforsikring. Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger der røykvarsleren ikke virker.
Les mer
Brannvern på flere språk
Norsk brannvernforening har utarbeidet en brannvernbrosjyre på 32 språk. Brosjyren gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold. Det er også utarbeidet en informasjonsfilm basert på brosjyren. Den er tilgjengelig på 13 språk. Du finner dette på sidene til brannvernforeningen.
Les mer
Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen. Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.
Les mer
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: