articlepic
Brannvesenet inn i Vagleleiren

Tirsdag 15. januar ble en historisk dag for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR). Da overtok Sandnes kommune Vagleleiren fra Sivilforsvaret.

- Nå starter jobben med å få BVSR på plass. Det er ikke gjort over natten. Senere kommer jobben med å få andre interesserte inn i leiren, sier en fornøyd brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Henry Ove Berg.

Etter flere måneder, møter, samtaler og aktiv lobbyvirksomhet ble det høsten 2012 besluttet at Sandnes kommune kjøper Vagleleiren, mens BVSR vil bli sentrale i driften av leiren.

SAMFUNNSSIKKERHETSSENTER
Vagleleiren har blitt brukt til opplæring og øvelser for Sivilforsvaret, nødetater, kommuner og offentlig/privat næringsliv i flere år, og har blitt et godt kjent øvingssenter i hele regionen. Da det ble besluttet at Sivilforsvaret og Vagleleiren skulle legges ned i 2010 betydde det kroken på døren for Vagleleiren som kompetansesenter og leir for Sivilforsvaret etter vel 57 år. 

- Vi blir både leier, pådriver og driver. Det er overnattingskapasiteter av ulik kvalitet i leiren. To av bygningene har rom med bad. I tillegg er det svært gode øvingsfasiliteter i leiren, som beredskapsavdelingen allerede har god kjennskap til. Eget betonghus for røykdykking der det kan øves i varme og realistiske forhold (2-300 grader), og dusjmuligheter for elever som ikke bor i leiren, sier Berg.

STOR BOLTREPLASS
Den totale bygningsmassen er i dag på hele 4500 m2 BRA. Noe blir nok fjernet med tiden. Nytt kan komme til. Leiren er de siste årene oppbygget med tanke på sikkerhetsopplæring av ulik art; førstehjelp, brann, røykdykking, ledelse med mer. Det forefinnes oljeutskiller på øvingsplattformen. Med et stort areal på totalt over 38 mål bør dette gi BVSR gode muligheter til å møte kommende behov og krav innenfor beredskap, opplæring og så videre i tiden som kommer.

Planene rundt den nye samfunnssikkerhetsleiren er allerede mange. Et helt øvingsområde både ute og inne vil gi både brannvesenet og eksterne kunder mange muligheter.

Tilbake
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: